top of page

Dyfais yw diffibriliwr sy'n rhoi sioc egni uchel i galon rhywun sydd ag ataliad y galon.

Sut i ddefnyddio diffibriliwr:


Os oes gan rywun ataliad ar y galon, ffoniwch 999 a dechreuwch CPR. Os ydych ar eich pen eich hun, peidiwch â thorri ar draws CPR i fynd i ddod o hyd i ddiffibriliwr. Os yw'n bosibl, anfonwch rywun arall i ddod o hyd i un. Pan fyddwch yn ffonio 999, gall y gweithredwr ddweud wrthych a oes diffibriliwr mynediad cyhoeddus gerllaw.

Gall unrhyw un ddefnyddio diffibriliwr. Nid oes angen hyfforddiant arnoch. Unwaith y byddwch chi'n ei droi ymlaen, bydd yn rhoi cyfarwyddiadau llais cam wrth gam clir.

Mae gan lawer o ddiffibrilwyr hefyd awgrymiadau gweledol a delweddau sy'n dangos sut i'w ddefnyddio.

Mae'r ddyfais yn gwirio rhythm calon y person a bydd ond yn dweud wrthych am roi sioc iddo os oes angen. Ni allwch roi sioc i chi'ch hun na rhywun arall yn ddamweiniol.

 

Camau i ddefnyddio diffibriliwr

 

Cam 1: Pwyswch y botwm gwyrdd i droi'r diffibriliwr ymlaen a dilynwch y cyfarwyddiadau.

 

Cam 2: Tynnwch ddillad y person uwchben y waist. 

Efallai y bydd yn rhaid i chi dynnu bra person trwy lithro'r strapiau i lawr neu ei dorri i ffwrdd. Mae gan y rhan fwyaf o becynnau diffibriliwr offer fel siswrn i'ch helpu i wneud hyn. Efallai y bydd yn teimlo'n od neu'n chwithig ond peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro. Cofiwch, mae hon yn sefyllfa bywyd neu farwolaeth. 

 

Cam 3: Piliwch y padiau gludiog i ffwrdd a'u cysylltu â chroen noeth y person. Rhowch un pad ar bob ochr i'r frest fel y dangosir yn y llun ar y diffibriliwr.

 

Cam 4: Unwaith y byddwch wedi atodi'r padiau, stopiwch CPR a pheidiwch â chyffwrdd â'r person. Bydd y diffibriliwr wedyn yn gwirio rhythm calon y person.

 

Cam 5: Bydd y diffibriliwr yn penderfynu a oes angen sioc. Os felly, bydd yn dweud wrthych am wasgu’r botwm ‘sioc’. Bydd diffibriliwr awtomatig yn rhoi sioc i'r person heb fod angen i chi wneud unrhyw beth. Peidiwch â chyffwrdd â'r person tra ei fod yn cael sioc.

 

Cam 6: Bydd y diffibriliwr yn dweud wrthych pryd mae’r sioc wedi’i rhoi ac a oes angen i chi barhau â CPR.

 

Cam 7: Os bydd y diffibriliwr yn dweud wrthych am barhau i wneud CPR, parhewch â chywasgiadau ar y frest nes bod y person yn dangos arwyddion o fywyd, neu bydd y diffibriliwr yn dweud wrthych am roi'r gorau iddi fel y gall ddadansoddi curiad y galon eto.

Ffynhonnell: Sefydliad Prydeinig y Galon

Mae 2 ddiffibriliwr yn Nhreuddyn. 

 

Gellir cael mynediad drwy ffonio 999 i ofyn am y cod mynediad.

CANOLFAN GYMUNEDOL TREUDDYN, HAFAN DEG, TREUDDYN, CH7 4PB. 

Mae'r diffibriliwr wedi'i leoli ym mhrif neuadd y ganolfan gymunedol.

CAMPWS YSGOLION TREUDDYN, FFORDD Y LLAN, TREUDDYN, CH7 4LN.

Mae'r diffibriliwr wedi'i leoli ar y wal y tu allan i brif gatiau'r ysgol.

Dewch o hyd i ddiffibrilwyr yn y DU:

www.defibfinder.uk

Mae’n bosibl y bydd hyfforddiant ffurfiol ar gyfer diffibriliwr ar gael o bryd i’w gilydd. Cysylltwch i gofrestru eich diddordeb mewn hyfforddiant.

Free e-learning basic awareness courses are available online from St John Ambulance. Click below to create a free account.

https://etraining.sja.org.uk

DEFIBRILLATORS

First Aid

CEFNDIR

First Aid Kit

LLEOLIADAU

Lecture on Religion

HYFFORDDIANT

treuddyn-logo-9.png
bottom of page