top of page

Cylchgrawn newyddion a gwybodaeth cymunedol hirsefydlog yw Newyddion Treuddyn sy’n cael ei ddosbarthu am ddim i bob cartref ym Mhlwyf Treuddyn – sy’n ymgorffori pentrefi Treuddyn a Choed Talon a rhannau o bentrefi Pontybodkin, Llanfynydd a Rhydtalog.

Mae tîm o wirfoddolwyr yn cynhyrchu ac yn cyflwyno Newyddion Treuddyn ddwywaith y flwyddyn, ac mae'n cael ei ariannu'n bennaf gan Gyngor Cymuned Treuddyn gyda refeniw ychwanegol yn cael ei gynhyrchu trwy hysbysebu a rhoddion.

 

Dylid anfon eitemau i'w cynnwys yn y rhifyn nesaf at y Golygydd, Eva Bech, drwy e-bost at evabech@yahoo.co.uk

Cynhwysir pob eitem yn ôl disgresiwn y Golygydd.

Dolenni i rifynnau blaenorol:

Rhifyn 300 - Haf 2023

Dolenni i rifynnau blaenorol:

Rhifyn 300 - Haf 2023

NEWYDDION TREUDDYN NEWS

treuddyn-logo-9.png
bottom of page