top of page

Bydd Cyfarfod o'r Cyngor yn cael ei gynnal ar

y trydydd dydd Mawrth o'r mis

(ac eithrio ym mis Awst pan na fydd y Cyngor yn cyfarfod)

yn

Hafan Deg, Canolfan Gymunedol, Treuddyn

am 7.00pm
Sesiwn Gyhoeddus 6.50pm tan 7.00pm
Mae croeso i aelodau’r cyhoedd fynychu’r cyfarfod.

Gweler ycalendr ar gyfer cadarnhad, agenda a chofnodion.

Carolyn J. Thomas

Clerc y Cyngor Cymuned

Symudol: 07795242693

e-bost carolyn_fg@hotmail.com

CYNGOR CYMUNED TREUDDYN
HYSBYSIAD O GYFARFOD

treuddyn-logo-9.png
bottom of page