top of page

Cyngor Sir y Fflint sy'n gwneud penderfyniadau cynllunio. Mae Cyngor Cymuned Treuddyn yn ymgynghorai statudol ar gyfer pob cais cynllunio yn y ward.

Anogir ymgeiswyr cynllunio i fynychu cyfarfodydd cyngor cymuned i egluro eu cais.

Mae croeso i’r cyhoedd fynychu cyfarfodydd misol y Cyngor Cymuned lle trafodir ceisiadau cynllunio i godi eu pryderon neu gefnogaeth.

Gellir gweld ceisiadau cynllunio ar wefan Cyngor Sir y Fflint. [Mwy o fanylion]

CYNGOR CYMUNED TREUDDYN
YMGYNGHORIAD CANIATÂD CYNLLUNIO

treuddyn-logo-9.png
bottom of page