top of page
litter heroes logo_lockup.png

Mae Cyngor Cymuned Treuddyn yn falch iawn o fod yn rhan o ymgyrch #LITTERHEROES a gydlynir gan Cadwch Brydain yn Daclus.

 

Mae aelodau’r gymuned yn codi sbwriel yn rheolaidd ar eu llwybrau cerdded o dan eu menter eu hunain i helpu i gadw ein cymuned yn daclus ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu gwaith.

 

Bydd sesiynau gwirfoddolwyr yn cael eu cynnal o bryd i'w gilydd i ganolbwyntio ar feysydd penodol o fewn canol y gymuned. Cadwch lygad ar y wefan hon, tanysgrifiwch i'r dudalen newyddion am y diweddariadau diweddaraf a chysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan.

Diolch i bawb a gymerodd ran yng Nghasglu Sbwriel Cymunedol Treuddyn ar ddydd Sul 17eg Mawrth 2024. Cynhelir y sesiwn Casglu Sbwriel nesaf dros yr haf. Cadwch lygad ar y wefan hon am fanylion.

Yn y cyfamser, mae codwyr sbwriel a bagiau casglu sbwriel oren ar gael i'w casglu o Siop Fferm Swans os hoffech chi godi sbwriel eich hun. Gadewch y bagiau llawn wrth ymyl bin gwastraff cŵn neu fin sbwriel wrth ymyl y ffordd (peidiwch â gadael wrth ymyl biniau yn y mannau chwarae nad ydynt yn ymyl ffordd) a bydd yn cael ei gasglu gan Gyngor Sir y Fflint.

2024-04-02 19.25_edited.jpg

CODI SBWRIEL

treuddyn-logo-9.png
bottom of page