top of page

Mae Capel Ebeneser i’w gael ar Ffordd y Rhos yn Nhreuddyn. Cynhelir gwasanaethau Cymraeg rheolaidd ar Nos Sul am 6 yn ystod yr haf ac am 2.30 y pnawn yn ystod misoedd y gaeaf. Bydd manylion am wasanaethau arbennig a rhai dwyieithog yn cael eu cyhoeddi o flaen llaw, e.e. ein Rali flynyddol a gynhelir canol Fehefin a’n gwasanaeth Carolau a gynhelir ym mis Rhagfyr.

Rydym yn rhan o Wales Synod Cymru – Ardal Glannau Maelor

Arweinydd: Y Parchedig Marc Morgan B.Th

Gweinidog: Y Parchedig Eirlys Gruffydd Evans B.A, B.Th, M.Ed

Ysgrifennydd: Maldwyn Roberts. Ffôn 01352 771260 

maldwyn.llawenydd@btinternet.com

Cysylltwch â ni:
Capel Ebeneser
Ffordd y Rhos,

Treuddyn
sir y Fflint
CH7 4NJ

Y newyddion diweddaraf

Ebrill 2024 – Gorffennaf 2024 [ Cymraeg ] [ Saesneg ]

Tachwedd 2023 – Mawrth 2024 [ Cymraeg ] [ Saesneg ]

Capel Ebeneser

treuddyn-logo-9.png
bottom of page