top of page

Swans Farm Trail

Lleoliad: Fferm y Ffrith, Treuddyn, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 4LE
Ffôn: (01352) 770088

1. Mae llwybr y fferm yn cychwyn yn siop y fferm ac yn mynd o amgylch cylchedd Fferm Ffrith. Mae'r llwybr Glas tua 1.8 milltir tra bod y llwybr Gwyrdd tua 1.2 milltir.

2. Mae arwyddbyst pren gyda saethau cyfeiriadol yn nodi'r llwybr. Mae angen esgidiau synhwyrol.
3. Caewch bob giât y tu ôl i chi gan fod gwartheg yn rhai o'r caeau.

4. Rhaid cadw pob ci ar dennyn.

5. Rhaid codi pob sbwriel a baw ci.

6. Mae llwybr y fferm yn cael ei ddefnyddio ar eich menter eich hun.

7. Fferm weithiol yw hon, parchwch yr anifeiliaid a'r cnydau.

8. Dilynwch y côd cefn gwlad.

 

Wrth gerdded o amgylch y rhan hardd hon o Ogledd-ddwyrain Cymru gwyliwch am rywfaint o'n bywyd gwyllt anhygoel. Mae gennych hefyd barch mawr at yr ardal syfrdanol hon yr ydym yn gweithio'n galed i'w gwarchod ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

TREUDDYN 
ALLAN & AWDL

treuddyn-logo-9.png
bottom of page